Fáilte Romhaibh Thar n-Ais!!

September 05, 2021

A chairde,

Tá fáilte romhaibh thar n-ais chuig Gaelscoil Choráin agus tá súil agam go mbeidh bliain iontach thorthúil agus spraoiúil againn i  dteannta a chéile. Tá áthas orainn a bheith thar n-ais ag cabhrú lena chéile agus ag foghlaim óna chéile. Gabhaimís buíochas le pobal na scoile as an dtréan iarracht atá á dhéanamh chun pobal na scoile a choimeád slán sábháilte le linn na paindéime leanúnach seo. Tá moladh go deo tuillte ag gach uile dhuine agus táimíd fíor-bhuíoch.

Guím gach rath agus gach beannacht ar pháistí, ar thuistí agus ar fhoireann na scoile. ‘Ar scáth a chéile a mhairimíd’.

Le mór meas,

Príomhoide Caitríona

Leave a reply
Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of ManagementIonrollú/Enrolment 2022-23

Leave Your Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>