Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of Management

October 25, 2020

Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of Management

Déardaoin, An 22ú Deireadh Fómhair, 2020

Bhuail An Bord Bainistíochta ar an nDéardaoin, An 22ú Deireadh Fómhair, 2020 ar a 7.30 i.n. Cianchruinniú ar ‘zoom’ a bhí ann.

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

 • Ghabh an bord buíochas ó chroí le daltaí, le tuistí agus le gach ball foirne as a ndúthracht, as a n-íobairtí agus as a gcomhoibriú chun an plean freagartha scoile a leanúint chun pobal na scoile a choimeád slán sábháilte le linn na paindéime seo. Mhol an bord go dtógfadh gach duine sos tuillte ó chúramaí scoile i rith an mbriseadh idir-téarma.
 • Tugadh aitheantas ar leith d-Iar Leas Príomhoide na scoile Eoin Ó Siochrú a d’éirigh as a phost mar mhúinteoir agus mar Leas Príomhoide ar an 2ú Deireadh Fómhair tar éis ceithre bliana ‘s triocha de dhíograis sa scoil. Ghabh an bord buíochas ó chroí l’Eoin as a dhíograis agus as a thionchar dearfach sa scoil agus guíodh gach rath agus gach beannacht air sa saol amach roimhe.
 • Bhí trí cheapachán nua i rith an tSamhraidh chun post an Leas Príomhoide agus dhá phost ar théarma seasta a líonadh. Ceapadh Carmel Uí Chiardha-Bhriain mar Leas Príomhoide agus ceapadh Roibeard de Bhulbh agus Riain Mac Óda mar mhúinteoirí príomhshrutha. Gabhadh comhgháirdeas leis an dtriúr acu agus guíodh gach beannacht agus gach rath orthu ina saoil ghairmiúil.
 • Beidh Cleaning Doctors ó Mhaigh Eala fostaithe i rith an mbriseadh idir téarma chun an caonach a bhaint ó dhíon na scoile.
 • Chuir an bord dhá iarratas d’obair éigeandála isteach chun na roinne chun an cóire scoile a athrú agus chun aláram tine nua agus soilse éigeandála a chur isteach. Ceadaíodh an dhá iarratas. Tá an próiséas ríomhthairisceana thart anois. Beidh Matt ‘O Mahony & Associates fostaithe mar chomhairleoirí agus cuirfear tús leis an obair ag am a bheidh oiriúnach agus sábháilte do phobal na scoile.
 • Ghabh an bord comhghairdeas le Rang 3 a rinne sacraimint an Chéad Chomaoineach Naofa ar an 19ú Meán Fómhair agus le daltaí sa chéad bhliain sa mheánscoil a rinne an Chóineartú ar an 3ú Deireadh Fómhair. Gabhadh buíochas le múinteoirí Cáit Mhic Inneirí, Emer Uí hAodhgháin agus Liam Ó Riain a d’ullmhaigh na daltaí dos na sacraimintí seo agus gabhadh buíochas le gach duine as a bhfoighne agus as a solúbthacht. Gabhadh buíochas leis an gCanónach Liam Mac Feorais agus le cléir an pharóiste as a ndíograis agus a dtreoir ag an am eisceachtúil seo.
 • Ghabh an bord comhghairdeas le múinteoir Aisling Ní Fhlaithearta ar bhreith a mac Páraic agus le múinteoir Barra Ó Ceallacháin ar bhreith a iníon Fiadh.

Beidh an chéad cruinniú eile den bhoird ar an Mháirt, An 1ú Nollag, 2020.

*****************************************************************

The Board of Management of Gaelscoil Choráin met on Thursday, the 22nd of October, 2020. The distance meeting was held using ‘zoom’ as a platform.

The following is the agreed report from the meeting.

 • The board expressed their sincere gratitude to students, parents and staff for their forbearance, sacrifices and cooperation in following the school’s response plan in endeavouring to keep the school community safe during the current pandemic. The board encouraged all to take a well-deserved break over the mid-term break.
 • The board acknowledged the immense contribution of the past Vice Principal Eoin Ó Siochrú to the school. Eoin retired from his teaching and Vice Principal duties on Friday, October 2nd following thirty four years of dedicated service. The board thanked Eoin for his dedication and for his positive influence in the school. They wished him every blessing and success in the years ahead and wished him a healthy and happy retirement.
 • Three open competition appointments took place throughout the summer to fill the position of Vice Principal and two fixed term teaching positions. Following an interview process Carmel Uí Chiardha-Bhriain was appointed as Vice Principal and Roibeard de Bhulbh and Riain Mac Óda were appointed as mainstream teachers. The board congratulated the three of them and wished them the very best in their professional careers.
 • The board has employed the services of Cleaning Doctors in Mallow to remove all the moss from the roof of the entire school building and to spray the roof. This work will take place over the mid-term break.
 • The board submitted two emergency works applications to the Department of Education and Skills to replace the school boiler and to install a new fire alarm and emergency lighting. Both applications were successfully approved and the e-tendering process is now complete. Matt O Mahony & Associates will be employed as consultants. They will ensure that work commences at a time that is suitable and safe for the entire school community.
 • The board congratulated Rang 3 on receiving their First Holy Communion on the 19th of September and students in first year in post-primary school on receiving the sacrament of Confirmation on October, 3rd. The board thanked múinteoirí Cáit Mhic Inneirí, Emer Uí hAodhagháin and Liam Ó Riain for preparing the children for these important sacraments and the board thanked all concerned for their patience and flexibility. Special thanks was extended to Canon William Bermingham and to the parish clergy for their direction and support at this exceptional time.
 • The board congratulated múinteoir Aisling Ní Fhlaithearta on the birth of her son Páraic and múinteoir Barra Ó Ceallacháin on the birth of his daughter Fiadh.

The next board meeting will take place on Tuesday, December 1st, 2020.

 

 

Leave a reply
Gaelscoiloween!!Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of Management

Leave Your Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>