Ár nGairdín Scoile Faoi Bhláth

May 08, 2020

Táimíd an-bhródúil as ár ngairdín scoile atá ag bláthú ‘s ag bláthú gach uile lá. Tá prátaí, gearlóg, luibheanna. píseanna, biatas, bláthanna fiáine, leitís agus an chuid torthaí, glasraí agus bláthanna curtha againn. Táimíd fíor bhuíoch as ár gcoiste garraíodóireachta a thugann aire don gháirdín gach uile seachtain. Le cúnamh Dé cuirfidh ár ngáirdín álainn fáilte ó chroí romhainn go léir nuair a fhillfimíd mar phobal scoile. ‘An té a chuireann san Earrach. bainfidh sé san Fhómhar’.

IMG_20200505_174014[1]     IMG_20200505_174009[1]     IMG_20200505_174028[1]

 

IMG_20200505_174038[1]            IMG_20200505_174123[1]

IMG_20200505_174141[1]            IMG_20200505_174156[1]

IMG_20200505_174200[1]            IMG_20200505_174203[1]

IMG_20200505_174216[1]            IMG_20200505_174326[1]

IMG_20200505_174310[1]

Leave a reply
‘Nuair is mó í an anfa is ea is giorra í an chabhair’.Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of Management

Leave Your Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>