Nollaig Shona Dhaoibh Go Léir

December 19, 2019

A Chairde uilig,

Guím Nollaig shábháilte, shláintiúil faoi shíocháin oraibh ar fad agus Athbhliain faoi mhaise dhaoibh agus ar bhur dteaghlaigh. Míle buíochas as bhur gcuid dtacaíochta agus as bhur gcomhoibriú i rith na bliana. ‘Ar scáth a chéile a mhairimíd’. Dúnfar an scoil ar an Aoine, An 20ú Nollag ar a 12 i.n. agus osclófar an scoil ar an Luan, An 6ú Eanáir, 2020.

Le gach dea-ghuí don Nollaig & don Bhliain Nua.

Príomhoide Caitríona

Leave a reply
Ceolchoirm na NollagTuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta

Leave Your Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>