Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta

December 16, 2019

Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of Management

Dé Máirt, An 10ú Nollag 2019

 

Bhuail An Bord Bainistíochta ar an Mháirt, An 10ú Nollag, 2019 ar a 7.30 i.n.

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

 • Chuir cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta Antóin Ó Laoire fáilte roimh na baill nua den bhord agus ghabh sé buíochas leis na sean bhaill as a gcuid oibre sa téarma deireanach. Luadh Aingeal Bn. Uí Dhomhnaill ach go h-áirithe a chaith seacht mbliana ‘s triocha ar an mbord. Bronnfar bláthanna agus dearbhán uirthi ar lá na ceolchoirme.
 • Beidh ceolchoirm na Nollag ar siúl sa scoil ar an nDéardaoin, An 12ú Nollag. Léireófar ocht ndráma, beidh portanna á sheinnt agus beidh iomainn agus amhráin traidisiúnta á chanadh. Mhol an Bord an sár obair dhíograiseach atá á dhéanamh ag na múinteoirí ranga ag ullmhú na páistí don lá bliantúil speisialta seo.
 • Beidh daltaí na scoile ag canadh carúil na Nollag i dtigh altrannais ‘Cois Abhainn’ ar an Mháirt, An 17ú Nollag, beidh siad ag canadh in ospidéal an phobail ar an gCéadaoin, An 18ú Nollag agus beidh siad ag canadh le cór an pharóiste i séipéal an pharóiste ar an nDomhnach, An 22ú Nollag. Mhol an Bord ionchur dearfach na scoile i saol an phobail áitiúil maidir leis seo.
 • Tá córas cumarsáide leictreónach nua sa scoil chun cumarsáid éifeachtach idir an scoil agus an bhaile a chur chun cinn. ‘Aladdin Connect’ an t-ainm atá ar an gcóras seo. Moladh do thuistí an t-aip a íoslódáil ón t-siopa súgartha. Moladh dóibh an cód rochtana a cuireadh ar téacs chucu a úsáid chun an cúntas a chur i ngníomh. Mhol an Bord an céim chun tosaigh seo maidir le cumarsáid éifeachtach idir an scoil agus an baile.
 • Tá foireann teagaisc na scoile ag obair ar an bplean scoile faoi láthair. An sprioc atá acu idir é seo agus briseadh an Earraigh ná chun obair a dhéanamh ar ráiteas físe, ráiteas misin agus éiteas na scoile.
 • Tá díseart áitiúil á reacháil ag cléir an pharóiste do dhaltaí i Rang 6 atá ag ullmhú do shacraimint an Chóineartuithe. Beidh an díseart ar siúl i mí Eanáir.

 

Beidh an chéad chruinniú eile den Bhord Bainistíochta ar an Mháirt, an 21ú Eanáir, 2020.

 

*******************************************************************************************************

The Board of Management of Gaelscoil Choráin met on Tuesday, the 10th of December, 2019.

The following is the agreed report from the meeting.

 • The chairperson of the Board of Management Antóin Ó Laoire welcomed all the new board members and thanked former board members for their diligence over the past four years. Particular mention was made to Aingeal Bn. Uí Dhomhnaill who spent thirty seven years on the Board of Management of the school. A presentation of flowers and a voucher will be made to her on the day of the annual Christmas concert.
 • The Christmas concert will take place in the school on Thursday, December 12th. Eight drama productions will be staged and carol singing and tin whistle playing will also feature. The Board praised the great work that the teaching staff are doing in preparing the students for this special annual production.
 • On Tuesday, December 17th students in the senior classes will sing carols in the local nursing home ‘Cois Abhainn’ and on Wednesday, December 18th they will sing carols in the local community hospital. On Sunday, December 22nd students will sing carols with the parish choir in the parish church. The Board commended the positive input of the school in the local community.
 • The school has introduced a new and more advanced electronic communication system to enhance effective communication between school and home. This system is called ‘Aladdin Connect’ and parents are encouraged to download the app from the play store and to activate their account using the access code that was sent individually to parents by text. The Board were very supportive of this advancement.
 • The teaching staff are currently working collaboratively on ‘The School Plan’. The goal between now and the Spring mid-term break is to draft updated vision, mission and ethos statements for the school.
 • A local retreat is being organised by the local parish clergy for students in Rang 6 who are currently preparing for the sacrament of Confirmation. It is anticipated that the retreat will take place in January at a date yet to be decided.

The next meeting of the Board of Management will be on Tuesday, January 21st 2020.

 

 

 

Leave a reply
Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of ManagementCeolchoirm na Nollag

Leave Your Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>